Skip to the content

Politica de confidențialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această notă de confidențialitate explică modul în care datele personale (denumite în continuare “Datele”) furnizate de dumneavoastră - și colectate de – BRIARI’S IND S.A. (regasit în continuare prin “noi”, “noastră” sau “Compania”) prin intermediul acestui site web vor fi gestionate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Ne angajăm să protejăm și să respectăm confidențialitatea.

 1. CUM OBȚINEM DATELE

Datele care pot fi colectate, prelucrate și stocate sunt următoarele:

 • a. Datele pe care ni le furnizați direct în schimbul unui serviciu specific sau ca parte a relației de afaceri (cum ar fi informații de identificare și de contact, date profesionale)
 • b. Datele obtinute prin navigare pe internet sau datele rezultate ca urmare a interacţiunii dumneavoastră cu site-ul nostru web
 • c. cookie-uri (consultați politica Cookie, prin intermediul link-ului, Cookie notice care explică utilizarea cookie-urilor și a altor instrumente de urmărire trafic web a site-ului nostru)

În mod obișnuit, ne-ați furnizat astfel de date, dar, în unele cazuri, putem colecta date despre dumneavoastră de la o terță parte sau din surse publice. Protejăm datele obținute de la astfel de terțe părți în conformitate cu practicile descrise în această notificare de confidențialitate.

 1. CUM FOLOSIM DATELE
  Datele colectate pot fi prelucrate de noi în următoarele scopuri:
 1. Ca răspuns la solicitările dumneavoastră prin furnizarea de informații despre produsele, serviciile, ofertele și rețeaua noastră comercială;
 2. Ca urmare a interesului nostru legitim de a stabili, menține și îmbunătăți relația noastră cu dumneavoastră;
 3. In baza consimțământului exprimat, trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative, precum și publicitatea privind produsele și serviciile noastre sau efectuarea studiilor de piață. Toate aceste activități pot fi realizate pe suport de hârtie, prin mijloace automate sau electronice, inclusiv prin poștă sau prin e-mail, prin telefon (de exemplu, apeluri telefonice automate, SMS, MMS, fax) şi orice alte mijloace (de exemplu: site-uri web, aplicaţii mobile) – denumite generic: “Marketing”;
 4. În baza consimțământului exprimat, comunicarea datelor către filiale, parteneri, precum și către producătorii cu care colaborăm. Acești parteneri vor putea procesa datele cu scopul de a trimite comunicări comerciale, precum și de a face publicitate cu privire la produsele și serviciile lor, sau pentru a efectua studii de piață, denumite generic: “Marketing Terţi“.

Datele sunt colectate și prelucrate pe baza unui contract, prin care cerem în mod legitim acordul explicit pentru prelucrarea în conformitate cu punctele (i) și (ii) și în baza consimțământului dumneavoastră exprimat pentru a urmări activitățile de marketing enumerate la punctele (iii) și (iv). Menționăm că în orice moment vă veți putea retrage consimțamantul acordat anterior. Datele pot fi procesate electronic prin intermediul sistemelor informatice, și manual, pe suport de hârtie. Datele vor fi prelucrate și stocate pe toată durata ciclului lor de viață, asigurându-se securitatea și confidențialitatea acestora respectând principiile corectitudinii, legalității și transparenței și în conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor aplicabile.

 

 1. CONSECINȚA LIPSEI ACORDULUI PENTRU FOLOSIREA DATELOR

Exprimarea acordului pentru furnizarea datelor nu este obligatorie. Cu toate acestea, lipsa acordului dumneavoastră pentru folosirea datelor necesare furnizarii unui serviciu sau a unui produs atunci cand el este marcat ca obligatoriu, ne poate împiedica să furnizăm serviciul sau produsul respectiv sau poate duce la furnizarea incompletă a serviciului sau a produsului solicitat. Lipsa datelor marcate opționale nu va restricționa accesul la serviciul sau produsul solicitat.

 1. CUM SE PARTAJEAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Suntem o companie românească, înființată în anul 1992, la Craiova – Dolj. Datele pot fi partajate cu filialele și companiile/parteneri externi cu care avem contract de reprezentare a lor pe teritoriul României, furnizori de servicii sau distribuitori autorizați, avand sediul în și în afara Uniunii Europene, dar care au obligații contractuale specifice și le vor putea utilizeza numai pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus.

Datele pot fi comunicate unor terțe părți pentru a respecta obligațiile legale, pentru a opera și a menține securitatea noastră, pentru a proteja drepturile și proprietățile noastre, pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice sau pentru a ne exercita drepturile în faţa autorităților judiciare.

 

 1. CUM TRANSFERĂM DATELE
  Pentru a efectua activitățile de prelucrare a datelor detaliate mai sus, putem transfera date în țări din UE, inclusiv stocarea acestor date în baze de date digitale sau fizice, gestionate de entități care acționează în numele nostru. Gestionarea bazei de date și prelucrarea datelor sunt limitate la scopurile de prelucrare agreate și sunt efectuate în conformitate cu legile și reglementările privind protecția datelor.

În cazul în care datele sunt transferate în afara Spațiului Economic European (SEE), Compania va utiliza orice măsuri contractuale adecvate pentru a garanta o protecție adecvată a datelor, inclusiv - printre altele - acordurile bazate pe clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană aplicabile transferului de date cu caracter personal în afara SEE.

 1. PĂSTRAREA DATELOR PERSONALE
  Păstrăm datele în sistemele și arhivele noastre pentru atâta timp cât este necesar pentru a urmări scopurile descrise în această comunicare privind confidențialitatea, luând în considerare, după caz, cerințele legale și contractuale.

Atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care sunt procesate, datele vor fi șterse sau păstrate într-o formă care nu va permite identificarea persoanelor vizate, cu condiția să nu existe solicitări legale de folosire a datelor sau permisiunea de a le păstra. Este posibil să continuăm stocarea datelor pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul în care este necesar să ne protejăm interesele legate de răspunderea furnizarii serviciilor sau produselor noastre.

Datele prelucrate în scopuri de marketing vor fi păstrate până la retragerea consimțământului dumneavoastră și, în orice caz, în conformitate cu principiile menționate mai sus și cu indicaţiile furnizate de autoritățile competente în materie de confidențialitate.

 1. OPERATORUL DATELOR
  BRIARI’S IND S.A. cu sediul social în Comuna Cârcea, Str Calea București, nr 2, cod postal 207206, jud Dolj este Operatorul datele pe care le colectează, procesează și păstrează în cadrul acestei informări de confidențialitate.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE PERSONALE
  Vă puteți exercita drepturile în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, printre care:
 • Dreptul de acces: dreptul de a obține de la Operator o confirmare a faptului că datele personale sunt procesate, și, dacă da, să solicitati accesul la datele dumneavoastră personale.
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului rectificarea datele dumneavoastră personale pe care le considerați inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere: dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate, în cazul în care cererea este făcută în conformitate cu legile și reglementările în vigoare.
 • Dreptul de a obiecta asupra procesarii datelor: dreptul de obiecta asupra procesarii datelor personale in baza dreptului legitim al Operatorului
 • Dreptul de a limita procesarea datelor: dreptul de a determina Operatorul să limiteze procesarea datelor personale atunci când corectitudinea datelor personale este contestată, până la soluționarea contestației
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit şi redat automat. Aveți, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date altui operator de date fără a fi împiedicat de operatorul curent, în special în următoarele situații: prelucrarea se face pe bază de consimțământ sau pe bază de contract și prelucrarea se face prin mijloace automate.
 • Dreptul de a face o plângere: fără a aduce nici un prejudiciu administrativ sau juridic, dacă considerați că prelucrarea datelor a fost efectuată în mod ilicit sau nu respectă legile și reglementările aplicabile, aveți dreptul să adresați o plângere Autorității de Supraveghere a statul membru în care aveți reședința sau locul de muncă în mod obișnuit, sau statul în care a avut loc o încălcare.

Puteți exercita drepturile menționate mai sus, contactând-ne după cum urmează:

 • Dacă doriți modificarea, ștergere ori interogarea datelor dumneavoastră cu caracter personal furnizate, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa suportclienti@briaris.ro
 • Trimiterea unei scrisori către Controlor la adresa indicată în secțiunea 7 a acestei Notificări privind confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul unei astfel de solicitări, putem la rândul nostru să solicităm informații de la dumneavoastră pentru a vă verifica identitatea și pentru a vă contacta.

Aceste informații, împreună cu alte date pe care deja le deținem, vor fi apoi procesate pentru a răspunde solicitării dumneavoastră, conform cerințelor legii aplicabile. Dacă este necesar, anumite informații vor fi transferate către alte companii, filiale, parteneri, precum și către producătorii cu care colaborăm care acționează ca procesatori de date pentru datele dumneavoastră pentru a vă satisface solicitarea. Datele dumneavoastră vor fi procesate ȋn timpul necesar evaluării și rezolvării cererii dumneavoastră după care datele dumneavoastră vor fi arhivate pentru o perioadă de timp potrivită, permițându-ne să demonstrăm că cererea a fost gestionată corect și în timp util.

 1. ACTUALIZAREA PREZENTEI INFORMĂRI DE CONFIDENȚIALITATE
  Această informare de confidențialitate a fost actualizată în Iulie 2021. Ne rezervăm dreptul de a o modifica sau actualiza periodic pentru a reflecta modificările din legislație sau din activitățile noastre de prelucrare. Actualizarile vor fi publicate pe acest site și vor intra ȋn vigoare din momentul publică Vă recomandăm să urmariți periodic această notă de confidențialitate pentru a afla cum vă protejăm datele.

 

Rețeaua Briaris
Rețeaua Briaris

Service profesionist

În rețeaua BRIARIS vă oferim activități de reparații, întreținere și/sau mentenanță, sau piese de schimb:

București  0723 313 949

Alba           0745 639 547

Craiova      0723 313 939

Rm.Vâlcea  0723 313 969

Târgoviște  0745 349 337

Cluj             0723 146 210

SUPORT PROFESIONIST

Ai nevoie de consultanță?

Dacă doriți să achiziționați un vehicul, un autobuz, sau doriți informații suplimentare despre serviciile BRIARIS, vă invităm să ne contactați.